tournament banner:banner.png

Rychlik 2021-08-15/2021-08-15
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T15 + 5'' move
Wioletta Flisikowska

2021-08-05 12:54

MENUTOURNAMENT'S INFORMATION


FMJDXIX Mistrzostwa Polski
w Warcabach Stupolowych
w grze aktywnej


Komunikat sędziego (organizatora)
Podczas zawodów obowiązują "Wytyczne sanitarne i organizacyjne dotyczące organizacji turniejów warcabowych w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2" zatwierdzone przez Zarząd PZWarc w dniu 08.07.2020 r. Zgodnie z pkt.13 każdy uczestnik w dniu przyjazdu musi złożyć w biurze zawodów ankietę:
wzór dla osoby pełnoletniej
wzór dla osoby niepełnoletniej


2021-08-15
2021-08-15
Rychlik
T15 + 5'' move
Wioletta Flisikowska
0
9
100


65
1
44
1
1629


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

11
6
3

DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP