tournament banner:banner.png

Rychlik 2021-06-26/2021-06-26
Classic, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' na ruch
Wioletta Flisikowska

2021-07-30 09:47

MENUINFORMACJE TURNIEJOWE


FMJDXIX Mistrzostwa Polski Kobiet
w Warcabach Stupolowych
w grze aktywnej


Komunikat sędziego (organizatora)
Podczas zawodów obowiązują "Wytyczne sanitarne i organizacyjne dotyczące organizacji turniejów warcabowych w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2" zatwierdzone przez Zarząd PZWarc w dniu 08.07.2020 r. Zgodnie z pkt.13 każdy uczestnik w dniu przyjazdu musi złożyć w biurze zawodów ankietę:
wzór dla osoby pełnoletniej
wzór dla osoby niepełnoletniej


2021-06-26
2021-06-26
Rychlik
T10 + 5'' na ruch
Wioletta Flisikowska
0
9
100


19
1
17
19
1839


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF


11
1


DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP