tournament banner:banner.png

Rychlik 2021-08-14/2021-08-14
Blitz, 100, FMJD on Solkoff, T3 + 2'' na ruch
Wioletta Flisikowska

2021-07-31 19:40

MENUINFORMACJE TURNIEJOWE


FMJDXXXVIII Mistrzostwa Polski Kobiet
w Warcabach Stupolowych
w grze błysk


Komunikat sędziego (organizatora)
Podczas zawodów obowiązują "Wytyczne sanitarne i organizacyjne dotyczące organizacji turniejów warcabowych w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2" zatwierdzone przez Zarząd PZWarc w dniu 08.07.2020 r. Zgodnie z pkt.13 każdy uczestnik w dniu przyjazdu musi złożyć w biurze zawodów ankietę:
wzór dla osoby pełnoletniej
wzór dla osoby niepełnoletniej


2021-08-14
2021-08-14
Rychlik
T3 + 2'' na ruch
Wioletta Flisikowska
0
10
100


16
1
11
16
1837


GMIGMIFMIMIFMFMFFCMFCMFF

1
1
2


DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP